Hugo

Op dit moment, zondag 26 februari, wordt er in Amsterdam gedemonstreerd tegen het woonbeleid. Het protest concentreert zich op het lauwe beleid bij het herbestemmen van bestaande bouw en dat er te veel gefocust wordt op nieuwbouw, waar ook weinig van terecht komt. Wat beide gebieden, bestaande bouw en nieuwbouw, kenmerkt is de grote belemmering die wetgeving opwerpt. Ook in dit protest gaat de wijzende vinger naar het bestuur, of het nou het landelijke, provinciale of stadsbestuur betreft. Het klopt dat de diverse besturen niet vrijuit gaan in deze problematiek, maar hun fouten zijn al jaren geleden gemaakt door wetgeving te creëren die een gerichte aanpak vandaag de dag ondermijnen.

De verleiding is groot om nieuwe woonwijken te ontwerpen, geld te genereren en vooral het te zoeken in veel vergaderen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het landsbestuur heeft positivo Hugo de Jonge opgedragen om dit proces in gang te zetten en hij is, zoals gewoonlijk bij Hugo, voortvarend van start gegaan met zijn circa twintig al dan niet afgestofte utopische nieuwbouwprojecten. Samen met Ton heb ik ook vanuit een nieuwe visie ontwerpen gemaakt, mede bedoeld om wetgeving te omzeilen, in de hoop dat het wat reuring zou brengen in de tent, maar ook het Amsterdamse stadsbestuur verschuilt zich achter bestaande wetgeving, bang als ze zijn geworden voor de burger, hard werk en het uitsteken van de nek. Helaas zal de naïeve Hugo, ondanks al zijn miljarden en boute plannen een vergelijkbaar lot beschoren zijn als het onze. Tezamen met vele anderen zullen we aansluiten in de lange rij van Don Quichots, de seniele zestiende-eeuwse ridder waarmee ik mijn initialen deel. De grote vijand is niet het gebrek aan creatieve ontwerpen, geld of grond, maar het juridische moloch dat ons al ruim 120 jaar beperkt in ons denken en creëren. Kortom, ridder Hugo moet zijn strijdtoneel niet zoeken in landelijke bouwlocaties en de wereld van aannemers en pensioenfondsen, maar verleggen naar het aloude Den Haag en bij andere direct bij bouwwetgeving betrokken besturen. Een frisse gedegen aanpak begint bij nieuwe wetgeving en dan heb ik het niet over de doodgeboren Nieuwe Omgevingswet.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.