De Vereniging

Met weemoed denk ik regelmatig terug aan de tijd dat ik voor de Vereniging werkzaam was. Drie jaar in totaal, in loondienst en gestationeerd op de derde verdieping van Huize Van Brienen aan de Herengracht. Een inspirerende tijd, waarin ik leerde werken in een team van dertien mensen, onder de bezielende leiding van Carlo Huijts. Een hecht team waarbij ieder een belangrijk stukje vormde van de puzzel. De kantjes werden er niet afgelopen, volle inzet van eenieder en op je collega’s kon je altijd rekenen, ook als er iets mis ging of extra aandacht nodig was. Een fantastische tijd, van 1997 tot 2000.

Na mijn uitdiensttreding heb ik nog vele mooie projecten voor de Vereniging kunnen oppakken en afronden als externe kracht. Zowel het personeelsbestand als de monumentenvoorraad werden gestaag uitgebreid, de vraag naar restauraties was er niet minder om. Ook de periode vanaf 2008, toen de huizenmarkt zeker zeven jaar op slot zat bleef er veel werk aan de winkel. Carlo wist tot aan zijn afzwaaien in 2021 elke keer zeer deskundig en gemotiveerd personeel te vinden, waar de Vereniging tot vandaag de dag bijzondere dingen mee heeft kunnen realiseren. Waar bijvoorbeeld de directeur van Rochdale, Hubert Möllenkamp de verleiding niet kon weerstaan om de kas te plunderen, daar is Carlo Huyts altijd het braafste jongetje van de klas gebleven. Geen schimmig geschuif met rekeningen van aannemers of zijn salaris jarenlang tot exorbitante niveaus verhoogd. Hij bleef tot zijn laatste jaar energiek en gemotiveerd. Een sporadische rotte appel werd er dan ook resoluut uitgewerkt, want het team moet goed geolied blijven functioneren.

Men kan zich afvragen of de Vereniging nog wel bestaansrecht heeft. Tenslotte was tijdens de oprichting ruim 100 jaar geleden een monument min of meer vogelvrij. Tegenwoordig zijn er wetten die de monumenten beschermen en is de financiële waarde van een monument gelijkwaardig aan die van een nieuwbouwwoning, waardoor sloop om economische redenen zelden loont. De Vereniging laat echter keer op keer zien dat ze meer zijn dan een clubje postzegelverzamelaars. Ze zijn nog immer toonaangevend in het restaureren van huizen, de huurprijzen zijn marktconform en met de actuele energietransitie van monumenten loopt de restauratieafdeling vooraan in innovatie en deskundigheid. Een breed pakket van doeltreffende energiebesparende maatregelen die geen schade doen aan het monument en de gebruiker een acceptabele energierekening bezorgd.

Vanzelfsprekend is dit alles niet mogelijk zonder een goed functionerend bestuur. Al jaren hebben de diverse bestuursleden hun deskundigheid aangewend om de juiste koers te varen. De grote lijnen werden doeltreffend uitgezet, nieuwe uitdagingen aangepakt en bij het wisselen van de wacht, de opvolging van Carlo Huijts, hebben ze een meesterzet gedaan door Bert Meerstadt binnen te halen. Ik heb m slechts een maal mogen ontmoeten, maar ik was onder de indruk van zijn sturende kwaliteiten en dossierkennis. Met Bert zal de Vereniging nog jaren in staat zijn om een vooruitstrevende rol te vervullen in monumentaal Nederland.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.