De Plannetjesmakers

De mensheid is erg bezig met WIE, maar eigenlijk zou het vooral om WAT moeten gaan. Om WAT te bereiken zullen we HOE moeten formuleren. WIE laten we dus buiten beschouwing; mensen zijn onbetrouwbaar en zijn vooral handig om het WAT en HOE te formuleren want das iets wat planten, dieren en dingen niet kunnen.

Vanuit die stelling probeer ik te analyseren WAT we nou eigenlijk willen en HOE we dat willen bereiken. Het zijn universele begrippen. Dat is waarom WIE er, zeker als we met het WAT en HOE bezig zijn, niet ter zake doet.

WAT. Om dit te definiëren zullen we een beschrijving moeten maken; een beschrijving van een probleem bijvoorbeeld. WAT kan ook verwachting zijn. Dit (verwachte) probleem zal onomstreden moeten zijn, goed beschreven wat betreft oorzaak, symptomen en goed beargumenteerd waarom het echt een probleem is.

HOE. Een logisch gevolg van het beschrijven van WAT. Als de doelstelling bekend is, gaan we op zoek naar de wegen die bewandeld kunnen worden om de doelstelling te bereiken. Daar moet ook gekeken worden naar alle mogelijke neveneffecten en kosten.

Voorbeeld:

WAT (probleem): Lekke fietsband
Beschrijving: Band liep plots leeg, door glas gereden, kan pompen wat je wil; blijft sissen
HOE (mog. opl.) : Plakken band, nieuwe band, nieuwe fiets, auto kopen enz.

Zijn er verder nog regels? NADA, tenminste voor nu. Laten we als eerste wat wereldproblemen ermee aanpakken. Als dat werkt, kunnen we later de andere shit ermee oplossen.

Wereldprobleem 1:

WAT (probleem): Het klimaat op aarde verandert snel
Beschrijving: Temp stijging 0,05 gr per jr, ijs smelt, gasrekening laag, kachelfabriek failliet
HOE (mog. opl.): hitteschild aanleggen, minder broeikasgas, aarde in andere baan brengen.

Zo simpel is het. En dat alles in een spreadsheet.